KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu kullanım sözleşmesi, "BAYSA Elekrik Elektronik Ltd. Şti." (bundan sonra COINES olarak anılacaktır) ile www.coines.com sitesine (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır. ) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

2. 1. COINES; "HALİL RIFAT PAŞA MH. PERPA SK. B.1 K.6 NO.772 ŞİŞLİ /İSTANBUL" adresinde mukim "BAYSA Elekrik Elektronik Ltd. Şti."yi ifade eder.

2. 2. Bitcoin ve Kripto Para Teknolojisi;

Kripto grafik (şifreli) olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan
dijital değerlere, kripto-para denir. Kripto-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar.

Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir ( BlockChain ) veri tabanları tarafından gerçekleşir.

Kripto paralar dünyanın her yerine transfer edilebilen ve her yerde aynı değeri taşıyan, bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, fiyatının kimse tarafından belirlenmediği serbest piyasaya göre değiştiği dijital para birimleridirler. Sitedeki kripto para (coinler) fiyatları arz talep dengesi ile oluşmaktadır.

Not: Sermaye piyasası kurulu araştırma dairesinin Aralık 2016’da yayınlamış olduğu “Kripto-Para Bitcoin” raporunda daha detaylı bilgi alınabilir.

2. 3. Kripto Cüzdan; Coin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Coin ler (kripto paralar) adresler arasında transfer edilebilir. Bu adresler rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2. 4. Coinler (Kripto Paralar); Sitede bulunan Bitcoin(BTC), Dogecoin(DOGE), Litecoin(LTC), Ethereum(ETH), Bitcoin Cash(BCH), Ripple(XRP), IOTA(MIOTA), Cardano (ADA), Monero (XMR), Dash(DASH) birer Coin yani Sanal Kripto Paradırlar.

2. 5. Kullanıcı; Siteye üye olan ve COINES tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

2. 6. Site; www.coines.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

2. 7. S. S. S; Sitenin, Sıkça sorulan sorular bölümüdür. Kullanıcılara sitenin kullanımı ile ilgili bilgiler vermek için kullanılan sayfasıdır.

3. AMAÇ

İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken COINES ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. COINES’e ait internet sitesi bir alış, satış ve takas platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirleri ile alış, satış ve takas işlemleri yaparlar. Site, bu alış,satış ve takasa aracılık eder. Bu nedenle sitede oluşan fiyatları COINES belirlemez. Fiyatlar arz talep dengesine göre belirlenir.

4. BAŞLANGIÇ

İşbu sözleşme, kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile başlar. Kullanıcı Site’ye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

5. 1. KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5. 1. 1. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. COINES, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan COINES sorumlu olmayacaktır.

5. 1. 2. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran COINES’dir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir. ) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı COINES’e aittir. COINES, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

5. 1. 3. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için COINES’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda COINES’e gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. 1. 4. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde COINES, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. COINES’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, COINES’i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Kripto Para (Coin) varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Kripto Para (Coin) varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

5. 1. 5. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, COINES’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle COINES’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve COINES’i gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Kripto Para (Coin) varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Kripto Para (Coin) varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

5. 1. 6. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

5. 1. 7. Siteye üye olan kullanıcı, TC Kimlik numarasını doğrulaması halinde günlük 1000,00-TL. (bintürklirası) işlem yapabilmektedir. Bu rakamın üzerinde Türk Lirası işlemleri için (para yatırma,para çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, COINES kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili resmi makamlar ile paylaşılacaktır. COINES, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres, bilgi ve belgelerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

5. 1. 8. Kullanıcı siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar,ziyan ve kayıpların kendisinin mesuliyetinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. COINES’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği hizmet ve edimleri yerine getirmesi halinde "BAYSA Elekrik Elektronik Ltd. Şti." yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. 1. 9. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullandığı İsim Soyad ile aynı kişiye kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isime kayıtlı olan hesaplardan transfer yapması halinde yaşanabilecek zarar ve gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade süreci işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğinde olan “S. S. S” bölümünde yer almaktadır. Yine kullanıcı ATM’ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden de kendisi mesuldür. Bu hususlara ilişkin prosedürler de “S. S. S” bölümünde yer almaktadır.

5. 1. 10. Kullanıcı, COINES hesabını Sadece Kripto Para Cüzdanı olarak kullanmayacağını ve Coin (Kripto Para) çekimlerini kendisine ait cüzdan adreslerine yapacağını taahhüt eder. Yine Kullanıcı, çekim adreslerine COINES tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder.

5. 1. 11. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden yine kullanıcı sorumludur.

5. 2. COINES’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5. 2. 1. COINES, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda COINES, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS, TC Kimlik ve Email doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. "BAYSA Elekrik Elektronik Ltd. Şti." basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır. COINES tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve COINES servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (5. 1. 3) hükümleri geçerli olacaktır.

5. 2. 2. COINES, kullanıcılar tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde COINES, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı S. S. S ’da yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir.

5. 2. 3. COINES, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan COINES sorumlu olmayacaktır.

5. 2. 4. İşbu sözleşmenin (5. 1. 7. ) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından COINES ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan COINES sorumlu değildir.

5. 2. 5. COINES, site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerinde her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan COINES mesul olmayacaktır. Ancak COINES yaptığı değişiklikleri www.coines.com internet sitesinde bulunan S. S. S sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

5. 2. 6. COINES, destek hizmetlerini yalnızca [email protected]resmi email adresinden ve sitedeki destek bölümünden ticket yöntemi ile sağlayacaktır. Bu elektronik posta adresi ve ticket dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan herhangibir Coin göndermeleri için coin adresi bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek COINES’den destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan COINES kesinlikle sorumlu değildir.

5. 2. 7. İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan COINES’in arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir.

5. 2. 8. COINES, benzer Coin alış satış platformlarından ve Coin(Kripto Paralar) ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı COINES Yazılım ve Teknoloji A. Ş. ’yi sorumlu tutamazlar.

5. 2. 9. Hiç bir şirketle ortak çalışmayan COINES, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

6. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER

6. 1. Kullanıcı, Bitcoin ve diğer Coin(Kripto Paralar) ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

6. 2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (5. 1. 6. ). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta COINES’i gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. 3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde COINES, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve COINES’e her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

7. ÜCRETLENDİRME

7. 1. COINES, hizmetlerle ilgili ücretlerini sitenin Destek bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme www.coines.com/ucretler adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup /ücretler ve S. S. S bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

7. 2. COINES, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan işlem ücreti olarak, kendi belirlediği bir ücreti alma hakkına sahiptir. COINES, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede gerekli bölümlerde ilan edilecektir.

7. 3. Site üzerinden yapılan Bitcoin, Coin transferleri iade edilemez. Bitcoin, Coin transferleri iade edilemediğinden dolayı COINES tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücretleri de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı COINES’i gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI

8. 1. İşbu sözleşmenin (5. 2. 9. ). maddesinde de yer verildiği üzere COINES, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar/şirketler ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevrimiçi ortamda alınıp çevrimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

8. 2. COINES, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda COINES’e açık rıza verdiğini de kabul eder. COINES, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

8. 3. COINES, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. COINES bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapabilecektir. Ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

8. 4. COINES, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriklerden COINES sorumlu değildir.

8. 5. COINES, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan COINES sorumlu tutulamayacaktır.

8. 6. Site üzerinde sunulan her türlü içerik, üçüncü parti servisler ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. COINES tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı COINES’in hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

COINES, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile COINES tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11. YÜRÜRLÜLÜK

11. 1. İşbu sözleşme COINES tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.

11. 2. Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.